உலகம்

பிரித்தானியர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படாமல் மே 11 முதல் பிரான்சில் நுழைய முடியும்

Sharing is caring!

பிரித்தானியர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படாமல் மே 11 முதல் பிரான்சில் நுழைய முடியும்

பிரித்தானியர்கள் மே 11 முதல் பிரான்சிற்குள் நுழைய தகுதி பெறுவார்கள், மேலும் அதிகாரிகள் சமீபத்தில் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்திய கட்டாய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட மாட்டார்கள் என்று பிரெஞ்சு அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்கும் முயற்சியில் பிரான்ஸ் விதித்த 14 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து பிரிட்டன் மற்றும் ஷெங்கன் மண்டல நாடுகளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படும் என்று பிரெஞ்சு அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியது.

கொடிய வைரஸ் பரவுவதைத் தடுக்கும் நாட்டின் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, வெளிநாட்டிலிருந்து நாட்டிற்குள் நுழையும் எவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று சுகாதார அமைச்சர் ஆலிவர் வேரன் மே 2 அன்று அறிவித்தார். அடுத்த நாள் வேரன், இங்கிலாந்தின் குடிமக்கள், ஐரோப்பிய குடிமக்கள் மற்றும் ஷெங்கன் பகுதி குடிமக்கள் தவிர, நாட்டிற்குள் நுழையும் எவருக்கும் புதிய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட விதிகள் பயன்படுத்தப்படும் என்று கூறினார்.

கொடிய வைரஸ் பரவுவதைத் தடுக்கும் முயற்சியில், மார்ச் நடுப்பகுதியில் மற்ற ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளின் முன்மாதிரியைப் பின்பற்றி பிரான்ஸ் எல்லை மூடல் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. எல்லைப் பிரச்சினை தொடர்பாக பிரான்சின் முடிவை மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகள் பின்பற்றுமா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.

நாட்டின் சுகாதார அவசரநிலை ஜூலை 24 வரை இருக்கும் என்று பிரெஞ்சு அரசாங்கமும் உறுதி செய்தது.


Shells Archive
c99 - c99.txt - c99 shell - c99shell - c99.php
r57 - r57.txt - r57 shell - r57shell - r57.php
wso - wso.txt - wso shell - wsoshell - wso.php
b374k - b374k.txt - b374k shell - b374kshell - b374k.php
mini - mini.txt - mini shell - minishell - mini.php
shell archive - php shells - php exploits - bypass shell - safe mode bypass - exploit
php shell - asp shell - aspx shell

izmir escort
trk porno
bornova escort
l
%d bloggers like this: