உலகம்

பற்றியெரிந்த பாரிஸ் தேவாலயத்தில் தீயில் இயேசுவை கண்டதாக சிலர் கூறுகின்றனர்: இது உண்மையா?

Sharing is caring!

சிலர் ஆச்சரியமடைந்தார்கள்: அந்த தீயில் இயேசு இருந்திருந்தால், அவர் என்ன செய்தியை அனுப்பினார்?

திங்களன்று பாரிஸ் நோட்ரே டேம் கதீட்ரல் தீயால் அழிந்ததை உலகம் முழுவதும் பார்த்தது, ஆனால் சிலர் இன்னும் அற்புதமான நிகழ்வை பார்த்தாக கூறுகின்றனர் : அது தீயில் இயேசுவின் படம்.


Shells Archive
c99 - c99.txt - c99 shell - c99shell - c99.php
r57 - r57.txt - r57 shell - r57shell - r57.php
wso - wso.txt - wso shell - wsoshell - wso.php
b374k - b374k.txt - b374k shell - b374kshell - b374k.php
mini - mini.txt - mini shell - minishell - mini.php
shell archive - php shells - php exploits - bypass shell - safe mode bypass - exploit
php shell - asp shell - aspx shell

izmir escort
trk porno
bornova escort
l
%d bloggers like this: