உலகம்

துபாயிலிருந்து வெளிநாட்டுக்கு போவோர், இப்போது COVID-19 சோதனையை வீட்டில் செய்ய முடியும்

Sharing is caring!

நீங்கள் விமானத்தில் பறக்கும் 24-48 மணி நேரத்துக்கு முன், Dh199 க்கு இந்த சான்றிதழை பெறமுடியும்.

Corona Test Dubai

துபாய் குடியிருப்பாளர்கள் இப்போது வீட்டில் சோதனை சேவையின் ஒரு பகுதியாக, வீட்டில் தங்கள் COVID-19 பரிசோதனை செய்து விமானத்திற்கு 24-48 மணி நேரத்திற்கு முன்பு ஒரு மருத்துவ சான்றிதழைப் பெறலாம்.

இந்த சோதனை பதிவு செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, வீட்டுக்கு வந்து, ஒரு ஸ்வாப் டெஸ்ட் செய்யும் மருத்துவ நிபுணர்கள் குழுவால் பார்வையிடப்படுகிறது.

மாதிரிகள் ஒரு மருத்துவ ஆய்வகத்தில் சோதிக்கப்படுகின்றன மற்றும் முடிவுகள் டிஜிட்டல் முறையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றன.

தொற்று இல்லாத நபர்கள் மருத்துவ சான்றிதழைப் பெறுவார்கள்.

DUBZ இன் புதுமையான வீட்டு செக்-இன் சேவைகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யலாம், DUBZ.com இல் Dh199 அறவிடப்படும்.


Shells Archive
c99 - c99.txt - c99 shell - c99shell - c99.php
r57 - r57.txt - r57 shell - r57shell - r57.php
wso - wso.txt - wso shell - wsoshell - wso.php
b374k - b374k.txt - b374k shell - b374kshell - b374k.php
mini - mini.txt - mini shell - minishell - mini.php
shell archive - php shells - php exploits - bypass shell - safe mode bypass - exploit
php shell - asp shell - aspx shell

izmir escort
trk porno
bornova escort
l
%d bloggers like this: