அபுதாபியில் வசிக்கும் இந்தியருக்கு லாட்டரி சீட்டில் பண மழை

அபுதாபியில் வசிக்கும் இந்தியர் ஒருவர் கடந்த 18 வருடங்களில் 100 க்கும் அதிகமான தடவை லாட்டரி வாங்கிய நிலையில் அவருக்கு தற்போது கோடிக்கணக்கில் பண பரிசு விழுந்துள்ளது.

Read more