Sri Lanka

இலங்கை விமான நிலையம் ஜனவரி 21 ஆம் தேதி திறக்கப்படுகிறது: 3 முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் விமான நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன

ஜனவரி 21 முதல் விமான நிலையங்களின் வணிக நடவடிக்கைகள் மீண்டும் தொடங்குவது தொடர்பாக இலங்கையின் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து ஆணையம் அனைத்து விமான நிறுவனங்களுக்கும் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

சிவில் ஏவியேஷன் டைரக்டர் ஜெனரல் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு, பிஐஏ மற்றும் எம்ஆர்ஐஏ ஆகியவற்றில் வணிக நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான மூன்று முக்கிய வழிகாட்டுதல்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

கோவிட் -19 பணிக்குழுவின் பரிந்துரைகளுக்கு ஏற்ப அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள அறிவுறுத்துகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button