இலங்கை

O/L பரீட்சை பெறுபேறுகள் நாளை மறுதினம் வெளியிடப்பட்டும்

Sharing is caring!

கடந்த டிசம்பரில் நடைபெற்ற க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை முடிவுகள் நாளை மறுநாள் வெளியிடப்படும் என கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சைக்கு 422,850 பாடசாலை மாணவர்களும், 33,791 பாடசாலை மாணவர்களும்
தோற்றியிருந்தனர்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 28 ம் தேதி பரீட்சையின் முடிவுகளை வெளியிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.


Shells Archive
c99 - c99.txt - c99 shell - c99shell - c99.php
r57 - r57.txt - r57 shell - r57shell - r57.php
wso - wso.txt - wso shell - wsoshell - wso.php
b374k - b374k.txt - b374k shell - b374kshell - b374k.php
mini - mini.txt - mini shell - minishell - mini.php
shell archive - php shells - php exploits - bypass shell - safe mode bypass - exploit
php shell - asp shell - aspx shell

izmir escort
trk porno
bornova escort
l
%d bloggers like this: