இலங்கை

இலங்கை CEB மின்சார வெட்டுக்கால அட்டவணையை அறிவித்தது

Sharing is caring!

தினசரி மின்சாரம் வெட்டுக்களுக்கான கால அட்டவணை இலங்கை மின்சார வாரியத்தால் (CEB) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி பகலில், காலை 8.30 மணி முதல் காலை 11.30 மணி வரை, காலை 11.30 மணி முதல் மாலை 2.30 மணி வரை, அல்லது மாலை 2.30 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை வெட்டப்படும்.

அதன்படி இரவில், மாலை 6:30 மணி முதல் இரவு 7.30 மணி வரை, 07:30 மணி முதல் 08:30 மணி வரை, அல்லது 08:30 மணி முதல் 9:30 மணி வரை மின் தடை ஏற்படும் என CEB தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

l
%d bloggers like this: