இலங்கை

நீங்கள் கோடை காலத்தில் உடலை குளிர்விக்க சாப்பிடவேண்டிய 8 சிறந்த இந்திய உணவுகள் மற்றும் பானங்கள்

Sharing is caring!

1. தயிர்

2. மாம்பழங்கள்3. நுங்கு

4. மற்ற கோடை பழங்கள்

5. எளிதில் செரிமானம் செய்யக்கூடிய கறிகள்

6. பாசிப்ப்பயறு

7. தயிர் சார்ந்த பானங்கள்


8. இளநீர்

l
%d bloggers like this: