இலங்கை

கோத்தபாய அமெரிக்க குடியுரிமையை நீக்க கடிதம்!

Sharing is caring!

கோத்தபாய ராஜபக்ஷ தனது குடியுரிமையை நீக்க அமெரிக்க தூதரகத்தில் கடிதம் ஒன்றை சமர்ப்பித்துள்ளார்!மார்ச் 6 ல் கடிதத்தை அவர் கையளித்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.


Shells Archive
c99 - c99.txt - c99 shell - c99shell - c99.php
r57 - r57.txt - r57 shell - r57shell - r57.php
wso - wso.txt - wso shell - wsoshell - wso.php
b374k - b374k.txt - b374k shell - b374kshell - b374k.php
mini - mini.txt - mini shell - minishell - mini.php
shell archive - php shells - php exploits - bypass shell - safe mode bypass - exploit
php shell - asp shell - aspx shell

izmir escort
trk porno
bornova escort
l
%d bloggers like this: