இலங்கை

கொழும்பின் பல பகுதிகளில் குடிநீர் வெட்டு

Sharing is caring!

அத்தியாவசிய பராமரிப்புப் பணியின் காரணமாக இன்று இரவு 9 மணி  தொடக்கம் 9 மணித்தியாலத்திற்கு கொழும்பு நகரில் பல இடங்களுக்கு நீர் வழங்கல் நிறுத்தப்படவுள்ளது.

நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை, கொழும்பு 13, 14 மற்றும் 15 ஆகியவற்றிற்கு நீர் வழங்கல் துண்டிக்கப்படுமென தெரிவித்தது.

இந்த காலப்பகுதியில் கொழும்பு கொழும்பு – கோட்டை மற்றும் புறக்கோட்டை போன்ற  இடங்களில் குறைந்த
அழுத்தத்தில் நீர்  வழங்கப்படும்.


Shells Archive
c99 - c99.txt - c99 shell - c99shell - c99.php
r57 - r57.txt - r57 shell - r57shell - r57.php
wso - wso.txt - wso shell - wsoshell - wso.php
b374k - b374k.txt - b374k shell - b374kshell - b374k.php
mini - mini.txt - mini shell - minishell - mini.php
shell archive - php shells - php exploits - bypass shell - safe mode bypass - exploit
php shell - asp shell - aspx shell

izmir escort
trk porno
bornova escort
l
%d bloggers like this: