இலங்கை

ஏப்ரல் 10 க்கு பின் மின்வெட்டு இல்லை

Sharing is caring!

எதிர்வரும் ஏப்ரல் 10ம் திகதிக்கு பின் மின்வெட்டு இல்லை என ரவி கருணாநாயக்க தெரிவித்தார்.

l
%d bloggers like this: