Food, Health, Tamil News Today

6 தொப்பையை குறைய விடாத உணவுகள்

மாச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்

ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புகள்

பால் மற்றும் உயர் லாக்டோஸ் பால் உணவுகள்

அதிகப்படியான பிரக்டோஸ் (ஆப்பிள்களில், தேன், அஸ்பாரகஸ்)

பீன்ஸ் மற்றும் நட்ஸ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *