Tamil News Today, Tricks, Weird

நீரில் நனைந்த கைபேசியை வேலைசெய்ய வைப்பது எப்படி?

உங்கள் கைபேசியை தண்ணீரில் நனைத்து விட்டீர்களா? கவலை வேண்டாம் !

உங்கள் கைபேசியை 24 மணித்தியாலங்கள் அரிசியில் அமுக்கி வைப்பதால், அரிசி கைபேசியிலுள்ள ஈரத்தை உறிஞ்சும். அதன்பின் கைபேசி வழமைபோல் வேலை செய்யும்.

அரிசி கைபேசி

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *